# ترموستات

ترموکوپل,ترموکوپل سرامیکی,ترموکوپل نوع s,ساخت ترموکوپل,ترموکوپل تیپ s,

         ترموکوپل های سیمی:این ترموکوپل ها درانواع RTD  Pt100-K-Gبا طولها واندازه های متفاوت قابل ساخت میباشد نوع J: این ترموکوپل از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

ترموکوپل تیپ های مختلف,المنت,ترموکوپل نوع B,ترموکوپل نوع K,

ترموکوپل های سیمی:این ترموکوپل ها درانواع RTD  Pt100-K-Gبا طولها واندازه های متفاوت قابل ساخت میباشد   در حدود 12 نوع ترموکوپل استاندارد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید