ترموکوپل تیپ های مختلف,المنت,ترموکوپل نوع B,ترموکوپل نوع K,

ترموکوپل های سیمی:این ترموکوپل ها درانواع RTD  Pt100-K-Gبا طولها واندازه های متفاوت قابل ساخت میباشد

 

در حدود 12 نوع ترموکوپل استاندارد وجود دارد که معمولا مورد استفاده قرار می گیرند. به هر نوع ترموکوپل یک نوع حرف بین المللی نسبت داده می شود که نشان می دهد ترموکوپل از چه موادی ساخته شده است. در زیر انواع پر کاربرد به اختصار شرح داده شده اند:

نوعK : ترموکوپل نوع K از فلزهای Ni-Cr (به نام تجاری کرومل Chromel) و Ni-Al (به نام تجاری آلومل Alumel) ساخته می شود.این ترموکوپل ها ارزان قیمت است و یکی از معروف ترین ترموکوپل های همه منظوره می باشد. محدوده ی عملکرد دمایی آن بین ˚C 180- و ˚C 1350+ و حساسیت آن تقریبا ˚C /V?? 42 است و معمولا در دماهای بالا مورد استفاده قرار می گیرد.


ترموکوپل نوع kبخاطراستفادهازمسخاصیتضداکسیداسیونداردلذادرکورههاکهاکسیداسیونرخمی دهدمناسبترمیباشد.

نوع J: این ترموکوپل از فلزات آهن Fe و آلیژهای مس - نیکل  Cu-Niساخته می شود. محدوده ی دمایی این ترموکوپل بین ˚C 180- و ˚C 750+ است. به دلیل احتمال اکسید شدن آهن این ترموکوپل ، در صنایع قالب ریزی پلاستیک استفاده می شود. حساسیت ترموکوپل نوع J ، به اندازه ی ˚C /V?? 54 است و برای طرح های جدید توصیه می شود. درترموکوپلنوع Jبهعلتوجودآهندرمکانهاییکهامکاناکسیداسیونوجوددارد استفادهنمیشود.

نوع N: ترموکوپل نوع N از فلزهای Ni-Cr-Si (به نام تجاری نیکروسیل) و Ni-Si-Mg (به نام تجاری نیسیل Nisil) ساخته می شود. محدوده ی دمایی آن بین ˚C 270- و ˚C 1300+ است. حساسیت این ترموکوپل ، به اندازه ی ˚C /V?? 30 است و معمولا در دماهای بالا مورد استفاده قرار می گیرد.

نوع T: ترموکوپل نوع T از مس Cu و آلیاژ نیکل - مس Cu-Ni (کنستانتان Constantan) ساخته می شود. محدوده ی عملکرد دمایی این نوع ترموکوپل ، بین ˚C 250- و ˚C 400+ است. این ترموکوپل نسبتا ارزان و برای کاربردهای با دمای پایین مناسب است و در برابر رطوبت مقاومت خوبی دارد. حساسیت این ترموکوپل ، ˚C /V?? 46 است.

 دلیل استفاده بیشتراز  ترموکوپل نوع Tدرصنعت:

نسبتبهتمامانواع ترموکوپل خطیتراست.

رنجدرجهحرارتمناسبیدارد.

ازحساسیتخوبیبرخورداراست

نوع E: ترموکوپل نوع E با استفاده از فلزات Ni-Cr (کرومل) و Cu-Ni (کنستانتان Constantan) ساخته می شود. محدوده ی عملکرد دمایی آن ، بین ˚C 40- و ˚C 900+ است. این ترموکوپل با  ˚C /V?? 68 بیشترین حساسیت را دارد و می توان از آن در کاربردهای خلاء و مواردی که حسگر در آن حفاظت نشده است ، استفاده کرد.

 نوع R: ترموکوپل نوع R با استفاده از Pt-Rh (پلاتین - رادیوم) و Pt (پلاتین) ساخته می شود. حساسیت این ترموکوپل ، پایین و در حدود ˚C /V?? 8 است. محدوده ی دمایی این ترموکوپل ، بین  ˚C 50- و ˚C 1700+ است. ترموکوپل نوع R برای اندازه گیری دماهای بسیار بالا به کار می رود. به دلیل آن که این حسگر به آسانی آلوده می شود ، بنابراین نیاز به حفاظت دارد.

نوع B: ترموکوپل نوع B با استفاده از Pt-Rh (پلاتین - رادیوم) با ترکیبات مختلف ساخته می شود. حساسیت آن بسیار کم و در حدود ˚C /V?? 1 و محدوده ی دمایی آن بین ˚C 100+ و ˚C 1750+ است. ترموکوپل نوع B در اندازه گیری دماهای بالا مثلا در صنعت شیشه به کار می رود.

فلکسی بل نسل جدیدی از ترموکوپل است که از قطر 5/0 mm  تا 8 mm موجود میباشد فلکسی بل تشکیل شده از دو یا چند سیم ترموکوپل همراه با عایق و پوشش متراکم Mgo  درون یک غلاف فلزی که دارای قابلیت انعطاف ، طول عمر بالا ، پاسخ سریع دربرابر تغییر دما ، سازگار با محیط  و قابل استفاده در طولهای متفاوت است و دامنه اندازه گیری آن 200 تا 1200 درجه سانتی گراد میباشد.

 

ترموکوپل سرامیکی

توضیح فارسی : ساختار ترموکوپل:
ترموکوپل از اتصال دو سیم با آلیاژ متفاوت ساخته شده است، در صورت حرارت دادن نقطه اتصال جوش داده شده یک اختلاف پتانسیل بر حسب میلی ولت تولید می شود که بوسیله کابلهای رابط به حرارت سنج منتقل می گردد.
ترموکوپل ها در انواع متفاوت تولید می شود این ترموکوپل ها در شرایط یکسان از نظر دما،ولتاژهای متفاوتی تولید می کنند به همین دلیل هر نوع ترموکوپل در محدوده خاصی از دما مورد استفاده قرار می گیرد.
باید توجه داشت طول عمر سیم های ترموکوپل به ضخامت آن بستگی دارد در ضمن نکته بسیار قابل اهمیت ،کیفیت جوش سیم در نقطه انتهایی ترموکوپل می باشد، که معمولا این جوش در محیط خنثی یا خلا انجام می شود.
ترموکوپل تیپ J به دلیل تولید ولتاژ بالا و دقت مناسب از کاربردی ترین ترموکوپل ها محسوب می باشد.باید توجه داشت در محیط های ساکن، خلا و بدون رطوبت تا حداکثر دمای 750 C کاربرد دارد و در محیط های مجاور به گازهای سولفور و مرطوب جهت جلوگیری از اکسیده شدن و شکنندگی سیم مغزی ترموکوپل در دمای کمتر از 500 C استفاده می گرددانواع ترموکوپل :

* ترموکوپل تیپ J
* ترموکوپل تیپ E
* ترموکوپل تیپ K
* ترموکوپل تیپ T
* ترموکوپل تیپ N
* ترموکوپل تیپ S
* ترموکوپل تیپ R
* ترموکوپل تیپ B

*********************************

ترموکوپل تیپ J به دلیل تولید ولتاژ بالا و دقت مناسب از کاربردی ترین ترموکوپل ها محسوب می باشد.باید توجه داشت در محیط های ساکن، خلا و بدون رطوبت تا حداکثر دمای 750 C کاربرد دارد و در محیط های مجاور به گازهای سولفور و مرطوب جهت جلوگیری از اکسیده شدن و شکنندگی سیم مغزی ترموکوپل در دمای کمتر از 500 C استفاده می گردد.

ترموکوپل پراب دار

 

 

 

 

توضیح فارسی :

 

ترموکوپل های فلکسی بل تشکیل شده از دو یا چند سیم ترموکوپل همراه با عایق و پوشش متراکم Mgo درون یک غلاف فلزی با انعطاف پذیری و قابلیت هدایت گرمایی بالا و دارای ساختمان بسیار مستحکم.


مزایای کابرد فلکسی بل :
* پاسخ سریع در برابر تغییرات دما
* استفاده در طول های متفاوت
* انعطاف پذیری بسار بالا
* مقاومت زیاد در برابر دما خورندگی و فشار بدلیل خلوص بالای پودر Mgo
* دامنه اندازه گیری دما از 200C تا 1200C

فلکسی بل نسل جدیدی از ترموکوپل است که از قطر 5/0 mm تا 8 mm موجود میباشد فلکسی بل تشکیل شده از دو یا چند سیم ترموکوپل همراه با عایق و پوشش متراکم Mgo درون یک غلاف فلزی که دارای قابلیت انعطاف ، طول عمر بالا ، پاسخ سریع دربرابر تغییر دما ، سازگار با محیط و قابل استفاده در طولهای متفاوت است و دامنه اندازه گیری آن 200 تا 1200 درجه سانتی گراد میباشد. 

این نوع المنت ها به صورت ترموکوبل دار و معمولی موجود می باشد . از مزیت های این نوع المنت شکل پذیری بسیار راحت آن بوده و می توان در قالب های مختلف به صورت مارپیچ و فنری آن را مورد استفاده قرار داد . 

 فلکسی بل نوع دیگری از ترموکوبل می باشد که با انعطاف پذیری و حجم کمتری که نسبت به بقیه ترموکوبل ها دارد در شرایط دمایی مختلف و اشکال گوناکون و تیپ های مختلف در متراژهای بالا از قطر 1 میلیمتر الی 6 میلیمتر در انواع منابع حرارتی استفاده می گردد .

ترموکوپلهای تیپ S ارائه شده در مقطع سیم نیم و 35 صدم میلیمتر میباشد . برای غلاف این ترموکوپلها میتوان از سرامیک های آلسینیت و یا پیتوگراس با توجه به رنج دمائی مورد نظر استفاده نمود . با توجه به تحمل دمائی بالای ترموکوپل نوع اس معمولا در کوره های و دماهای بالا از آن استفاده میگردد. در صورتی فاصله ترموکوپل از محل مانیتورینگ و رکوردر ها زیاد باشد بایستی از ترانسمیتر دمای متناسب استفاده نمود .جهت سفارش ترموکوپل بایستی علاوه بر مشخص کردن رنج ، نحوه اتصال و طول آن باید قطر سرامیک و همچنین نوع هد یا کلگی آن را مشخص نمود . توجه فرمائید برای نصب میتوان از کانکشنهای فلنجی و یا دنده ای برای اتصال ترموکوپل به ترمول و یا محل نصب استفاده کرد

ترموکوپل Type-K ,NICKEL-NICKELCHROMIUM

ترموکوپلType-S ,PLATINUM10%RHODIUM-PLATINUM

ترموکوپلType-R ,PLATINUM13%RHODIUM-PLATINUM

ترموکوپلType-B ,PLATINUM30%RHODIUM-PLATINUM

 

ترموکوپل های سرامیکی:این ترموکوپل هابا غلاف سرامیکی(پیتوگراس و آلسینت)با تحمل حرارتی تا1800 درجه سانتیگراد در انواعK-S-R-Bمخصوص صنایع کاشی وسرامیک-سیمان-پتروشیمی-نیروگاه ها-ذوب فلزات- شیشه-عملیات حرارتی وکوره های برقی میباشد

ترموکوپل نوع b

نوع R: ترموکوپل نوع R با استفاده از Pt-Rh (پلاتین - رادیوم) و Pt (پلاتین) ساخته می شود. حساسیت این ترموکوپل ، پایین و در حدود ˚C /V?? 8 است. محدوده ی دمایی این ترموکوپل ، بین  ˚C 50- و ˚C 1700+ است. ترموکوپل نوع R برای اندازه گیری دماهای بسیار بالا به کار می رود. به دلیل آن که این حسگر به آسانی آلوده می شود ، بنابراین نیاز به حفاظت دارد.


نوع B: ترموکوپل نوع B با استفاده از Pt-Rh (پلاتین - رادیوم) با ترکیبات مختلف ساخته می شود. حساسیت آن بسیار کم و در حدود ˚C /V?? 1 و محدوده ی دمایی آن بین ˚C 100+ و ˚C 1750+ است. ترموکوپل نوع B در اندازه گیری دماهای بالا مثلا در صنعت شیشه به کار می رود.

  ترموکوپل میله ای:این          

 

نوع ترموکوپل بیشتر مورد مصرف 

 

کارخانجات سیمان و کاشی سازی  می باشند و در type K-J-V-E-T-R-S-PT100 می باشند  .

 

انتخاب انواع اتصال : ترموکوپل های غلافدار در سه نوع اتصال ساخته می شوند  : دارای اتصال به بدنه ، فاقد اتصال به بدنه یا خارج از بدنه .

 

لازم به ذکر است استیل کروم نیکل 7030 مقاوم در برابر خورندگی- ضدسایش- تحمل توان حرارتی تا 1700درجه سانتی گراد با فرمول اختصاصی  خاص 

تولید کننده انواع ترموکوپلهای سفارشی و انواع المنتهای صنعتی و ساخت ترموولهای فلنچی ،جوشی
لازم به ذکر است این شرکت اولین وارد کننده سیمهای رابط ترموکوپل و سنسورهای حرارتی می باشد                          

یکی از وسایلی که ممکن است در ساخت بسیاری از پروژه ها به آن نیاز داشته باشید ترموستات است. ترموستات وسیله ای است که می تواند دمای یک سیستم را به نحوی تنظیم نماید تا همیشه نزدیک به دمای مورد نیاز ما باقی بماند. ترموستات عمل تنظیم دما را با روشن یا خاموش نمودن سیستم گرمایش یا سرمایش، قطع یا وصل نمودن جریان گرم یا سرد و... انجام می دهد. ترموستات ها با روش های مختلف و با استفاده از حسگرهای متنوعی ساخته می شوند. شما نیز تا به حال حتماً با ترموستات های زیادی سر و کار داشته اید که برای مثال می توان به ترموستات اتو، ترموستات موتور اتومبیل، ترموستات سیستم تهویه مطبوع و... اشاره نمود.

 المنت سرامیکی    

/ 0 نظر / 10 بازدید